Gratis informasjonssamtale!

Velg et tidspunkt lenger ned på siden.

I samtalen snakker vi om hva du ønsker å få til. Både hvilke resultater du ønsker (bedre form, lavere vekt, god helse, mer overskudd el.l) og hvilke vaner du trenger å få på plass (kosthold, trening/aktivitet, søvn, stress eller annet).

Du får så informasjon om hva det innebærer å ha et samarbeid med meg. Hvis du ønsker å benytte deg av det jeg tilbyr, blir vi enige om innhold og varighet. Hvis det ikke er aktuelt, har vi hatt en hyggelig prat. Og du har fått noen gode tips med deg på veien :-)

Samtalen er gratis og helt uforpliktende

(Ikke noe ledig eller noe som passer? Send en e-post til [email protected]!)

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.